Kalender / Termine

April

7Jan - 19AprJan 71:00Apr 19Merkurbergbahn geschlossen!
15Jan - 31JuliJan 151:00Juli 31Überflugverbot Badener Wand am Battert
25Feb - 19Aprden ganzen TagStartplatz West MO-FR gesperrt
27Apr - 28den ganzen TagTestival UP

Mai

15Jan - 31JuliJan 151:00Juli 31Überflugverbot Badener Wand am Battert
4Mai - 5Mai 41:00Mai 5Testival BGD
25Mai - 26den ganzen TagTestival PHI

Juni

15Jan - 31JuliJan 151:00Juli 31Überflugverbot Badener Wand am Battert
8Juni - 9den ganzen TagTestival Advance

Juli

15Jan - 31JuliJan 151:00Juli 31Überflugverbot Badener Wand am Battert
6Juli - 7Juli 61:00Juli 7Testival Nova
28Juli - 4Augden ganzen TagAusfahrt Slowenien

August

28Juli - 4Augden ganzen TagAusfahrt Slowenien

September

Keine Termine

Oktober

Keine Termine

November

Keine Termine

Dezember

Keine Termine

Januar

Keine Termine

Februar

Keine Termine

März

Keine Termine